Pravidla Botníku

 

Pravidla
1. Provozovatelem internetové služby botnik.miluju-boty.cz (dále jen „Botník“) je NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o. se sídlem V Křovinách 1708/22, Praha 4, PSČ 147 00, IČ: 261 99 351, DIČ: CZ26199351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen „provozovatel“ nebo „poskytovatel“).
2. Pro vstup či využití stránky Botník se vyžaduje registrace (vytvoření účtu) nebo přihlášení přes síť Facebook. 
3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je zpřístupněn na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o.
7. Registrace není zpoplatněna.
8. Návštěvník webu Botník se zavazuje při návštěvě stránek Botník dodržovat "pravidla webu.“ Případné porušení může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu. 
9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem, a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím s pravidly".
10. Poskytovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu  WWW stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
11. Uživatel webu Botník souhlasí s tím, že na Botník umístí pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím služby Botník nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
12. Na Botník není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky).
13. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
14. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na webu Botník je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.
15. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání webu Botník.
16. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
17. NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky webu Botník závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.

1. Provozovatelem internetové služby botnik.miluju-boty.cz (dále jen „Botník“) je NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o. se sídlem V Křovinách 1708/22, Praha 4, PSČ 147 00, IČ: 261 99 351, DIČ: CZ26199351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, (dále jen „provozovatel“).

2. Pro vstup či využití stránky Botník se vyžaduje registrace (vytvoření účtu) nebo přihlášení přes sociální síť Facebook (a vytvoření účtu).

3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.

4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.

5. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o.

6. Návštěvník se zavazuje dodržovat "Pravidla Botníku.“ Případné porušení může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu. Součástí Pravidel Botníku je respektování pravidel pro vkládání/sdílení fotografií a slušného chování (vyjadřování) při využívání služby Botník - tím je míněno zejména komentování fotografií. 

7. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem, a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím s pravidly".

8. Poskytovatel umožní uživateli uložení, sdílení, zpracování a provozování obsahu WWW stránek (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

9. Uživatel webu může na Botník ukládat vlastní fotografie nebo sdílet fotografie z cizích zdrojů. Uživatel webu souhlasí s tím, že na Botník ukládá nahráváním pouze obsah, jehož je autorem a prohlašuje provozovateli, že umístěním a zpřístupněním takového obsahu prostřednictvím služby Botník nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

Uživatel také může fotografie "sdílet" z jakýchkoliv internetových stránek, a to pomocí uvedením www nebo pomocí tlačítka Sdílej ve vlastním prohlížeči. Sdílená fotografie zobrazuje tvůrce originálního obsahu a zároveň na něj přímo odkazuje. Uživatel zároveň může "sdílet" fotografie ostatních uživatelů Botníku.

10. Na Botník může uživatel(é) vkládat/sdílet pouze fotografie bot či módních doplňků. Fotografie, které nesouvisí s tématem Bot či módních doplňků může Prozovatel bez předchozího upozornění smazat. Jaké fotografie jsou vhodné řeší Pravidla fotek v Botníku.

11. Na Botník není zejména povoleno umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky). Nevhodné fotografie budou smazány. Uživatelé mohou fotografie nahlásit provozovateli, a to jednoduchým tlačíkem "Nahlásit" u konkrétní fotografie nebo napsáním vzkazu na email botnik@miluju-boty.cz. Provozovatel všechny podněty od uživatelů bude řešit a dojde-li k porušení výše uvedeného, bude fotografie z Botníku smazána. 

12. Provozovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.

13. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na webu Botník je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

14. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání webu Botník.

15. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.

16. NEXUS MULTIMEDIA, s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky webu Botník závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.